درباره ما

/درباره ما
درباره ما 2023-05-16T15:18:53+03:30

کیاسوله  مجموعه ای بزرگ از به هم پیوستن نیروی انسانی مجرب و دستگاه های همگام با تکنولوژی های برتر می باشد که در حال حاضر دارای بیش از یک شعبه و مرکز فروش در کشور است.

کیا سوله همراهی ۴۸۰ نفر نیروی انسانی در بخش های مختلف تولید و فروش و خدمات و … را در کنار خود دارد که در کارگروه های مختلف طراحی – ساخت- نصب و پشتیبانی در حال فعالیت بوده و خدمات ارزنده ای را به مشتریان ارائه می دهند.

پروژه های تکمیل شده در این شرکت را از سال تاسیس آن تا کنون حدود ۱۲۰۰ مورد بوده است که میتوان به این آمار چیزی در حدود ۲۵۰د پروژه در دست تولید را نیز افزود.